II. Pohybovo-umelecká trieda s výtvarným zameraním

            

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                      

          Bc. Katarína Káňová, triedna učiteľka                                   Mgr. Martina Hrehová,  učiteľka

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • K deťom pristupujeme ako ku vlastným
  • Umenie ako hra 
  • Výtvarná výchova  ako edukačná forma

 

 

Umožňujeme deťom skúmať a objavovať okolitý svet prostredníctvom hry, výtvarných činností a výtvarných projektov. Pri výtvarnej tvorbe deti prežívajú   nové zmyslové zážitky a to  najmä vtedy, keď ponoria prsty do klzkej chladivej farby. Niekedy je výtvarná činnosť plná prekvapení, keď dve farby splynú a vytvoria novú farbu, alebo beztvaré modelovacie cesto náhle získa tvar. Cez svoje dielko  nám odovzdávajú správy, vedome  i nevedome vyjadrujú svoje myšlienky a emócie. Kresbou vyjadrujú svoje city a pocity,  starosti ale aj radosti,  ktoré mnohokrát nevedia alebo  nechcú  vyjadriť rečou.Výtvarná tvorba je pre nás formou komunikácie. Pre mnohé deti je výhodnejšou, prirodzenejšou formou ako verbálny prejav. Vytvárame deťom dostatočný priestor na rozvoj tvorivosti, aby mohli vyjadriť svoje zážitky spontánnou kresbou, maľbou a inými výtvarnými činnosťami. Rozvíjame umelecké vlohy a nadanie  u detí. Zúčastňujeme sa výtvarných súťaží, kde získavame popredné miesta. Naše deti svojimi dielkami prispievajú ku skrášľovaniu nášho interiéru .

 „Aby sme vypestovali dar kreslenia, musíme stvoriť oko, ktoré vidí, ruku, ktorá poslúcha, dušu, ktorá dokáže cítiť...“(Read, H.)