Smetanova

TERMÍNOVNÍK AKTIVÍT NA ŠK.ROK 2018 /2019

 

SEPTEMBER 2018

 • VITAJTE V ELBIČKE -  slávnostné otvorenie  šk. roka 2018 / 2019
 • LEKVÁROVO - CHLEBÍKOVÉ  HODY- udržiavanie regionálnych tradícií  - varenie    slivkového lekváru, pečenie chleba v školskej záhrade, posedenie s rodičmi
 • Rodičovské sedenie
 • TÚLAVÉ NOŽIČKY – turistická  vychádzka  do vzdialenejšieho okolia
 • PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plaveckej škole /5 – 6r. deti/
 • ÚVODNÁ PORADA   s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy

 

OKTÓBER 2018

 • CHALÚPKA ELBA– „ Jesienkine farbičky “ projekt vo v Súkromnej

škole v prírode Pusté Pole -  výtvarný plenér

 • GAŠTANKO A JEHO KAMARATI – tvorivá dielňa pre rodičov a deti
 • VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE  ŠKÔLKY ELBA –   školská slávnosť
 • SVETLONOSI – vyrábanie tekvicových svetlonosov, aranžovanie svetlonosov v záhrade,
 • ELBÁČIK NA ĽADE – dlhodobý výcvik na umelom  ľade

 

NOVEMBER 2018

 • ELBÁČIK V MALIARSKOM ATELIÉRI - oboznámiť sa s priestormi

ateliéru   SSOŠ ELBA a tvorbou študentov SSOŠ  ELBA

 • NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU
 • AŽ VYRASTIEM BUDEM....zážitkové učenie spojené s návštevou povolaní
 • PREZENTÁCIE DETI – krátke ukážky s edukačného procesu
 • VIANOČNÉ SVETIELKA – podvečerné rozsvecovanie vianočnej

svetelnej výzdoby v exteriéri SMŠ, zažíhanie lampiónov  šťastia

 

DECEMBER 2018

 • ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM – mikulášska  nádielka
 • BIELA LUCIA – ľud. zvyky /folklórne pásmo
 • LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné posedenia s rodičmi – vystúpenia detí
 • KAPUSTNICA – predvianočné posedenie pre zamestnancov školy

 

JANUÁR 2019

 • TAJOMSTVÁ UJA HORÁRA – prezentácia práce horárov v zime
 • SPIEVAJ ELBÁČIK – školská spevácka súťaž
 • TAK SA ŽIJE V ANGLICKU– aktivita detí cudzojazyčnej triedy
 • KORČULE MA BAVIA – korčuľovanie na domácom ľad
 • POLROČNÁ HODNOTIACA PORADA s pedagogickými zamestnancami

 

FEBRUÁR  2019

 • PUZZLE MA BAVÍ – školské kolo v skladaní puzzle
 • POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA – detský ples
 • VIII. PLES RODIČOV A PRIATEĽOV SMŠ - ELBA
 • TANCUJ ELBÁČIK – školská tanečná súťaž
 • PREZENTÁCIE DETI – krátke ukážky s edukačného procesu

 

 

MAREC 2019

 • ELBÁČIK NA LYŽIACH – lyžiarsky výcvik 5 – 6r. deti ( Tatranská Lomnica II.)
 • MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí
 • DEŇ sv. PATRIKA a PLALACINKOVÝ DEŇ v cudzojazyčnej triede
 • „ZAKLINAŇE ŠMERTKY“- lúčenie sa so zimou a vítanie jari -  folklórne pásmo, turistická vychádzka k rieke Sekčov
 • Z ROZPÁVKY DO ROZPRÁVKY – div. predstavenia detí po triedach
 • EMANUEL – oceňovanie zamestnancov školy

APRÍL 2019

 • VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO  - predajná výstava  veľkonočnej a jarnej

     dekorácie zhotovenej deťmi  a učiteľkami

 • UROBME SI STRAŠIAKA – tvorivá dielňa, rozmiestňovanie strašiakov

     v školskej záhrade

 • PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plaveckej škole /4 – 5 r. deti/
 • MAMIČKA ZEMIČKA – Deň Zeme – environmentálne hry
 • NA POTULKÁCH SO SLNIEČKOM – návšteva planetária v Prešove (5-6r. deti)
 • MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ .... - stavanie mája – folklórne pásmo
 • NAŠI OCHRANCOVIA – cesta nie je ihrisko - stretnutie s policajtmi SR

 

MÁJ 2019

 • ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť
 • CHALÚPKA ELBA – „ Tajomstvá Mamičky Zemičky “ projekt  v      súkromnej škole v prírode Pusté Pole
 • MINIOLYMPIÁDA RODIČOV A DETÍ SMŠ ELBA – viacgeneračná športová súťaž v atletických disciplínach / deti, rodičia, starí rodičia/
 • OUTDOOR  PARK PREŠOV – pohybový animačný program v lanovom centre
 • NAŠI OCHRANCOVIA – nezbedný plamienok - stretnutie s hasičmi SR

 

JÚN 2019

 • SO SLNIEČKOM DO SVETA – MDD, výlety, exkurzie
 • EKO CENTRUM  – priame pozorovanie zvierat
 • PREZENTÁCIE DETI – krátke ukážky s edukačného procesu
 • DOVIDENIA ŠKÔLKA ELBA - rozlúčka s predškolákmi  - slávnostná rozlúčka detí so škôlkou v obradnej sieni MsÚ