Prešov

 

TERMÍNOVNÍK AKTIVÍT NA ŠK.ROK 2021 /2022

 

 

SEPTEMBER 2021

 1. RODIČOVSKÉ SEDENIA – prvé stretnutie s rodičmi
 2. ELBA DAY - LEKVÁROVO - CHLEBÍKOVÉ  HODY- udržiavanie regionálnych tradícií  - varenie slivkového lekváru, pečenie chleba vo vlastnej  pekárni, posedenie s rodičmi v záhrade
 3. PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plaveckej škole /5 – 6r. deti/
 4. TÚLAVÉ NOŽIČKY – turistická  vychádzka  do vzdialenejšieho okolia
 5. ÚVODNÁ PORADA   s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy

OKTÓBER 2021

 1. DEŇ UČITEĽOV – EMANUEL oslava dňa učiteľov, oceňovanie pedagogických  a nepedagogických zamestnancov škôl ELBA
 2. CHALÚPKA ELBA– „ Jesienkine farbičky “ projekt  v Súkromnej škole v prírode Pusté Pole -  výtvarný plenér
 3. GAŠTANKO A JEHO KAMARÁTI – tvorivá dielňa pre rodičov a deti
 4. VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE   ELBA –   školská slávnosť
 5. NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE SO súkromnými základnými školami EES - Prešov , KEIS - Košice

NOVEMBER 2021

 1. SVETLONOSI – vyrábanie tekvicových svetlonosov, aranžovanie svetlonosov v záhrade
 2. PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu

DECEMBER 2021

 1. VIANOČNÉ SVETIELKA – podvečerné rozsvecovanie vianočné svetelnej výzdoby v exteriéri SMŠ, zažíhanie lampiónov  šťastia
 2. ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM – mikulášska  nádielka
 3. BIELA LUCIA – ľud. zvyky /folklórne
 4. LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné posedenia s rodičmi – vystúpenia detí
 5. KAPUSTNICA – predvianočné posedenie pre zamestnancov školy

JANUÁR 2022

 1. TAJOMSTVÁ UJA HORÁRA – stretnutie s pedagógmi a študentami Strednej lesníckej školy v PO – oboznámenie sa s náplňou práce lesníkov  a horára.
 2. SPIEVAJ ELBÁČIK – školská spevácka súťaž
 3. TAK SA ŽIJE V ANGLICKU– aktivita detí cudzojazyčnej triedy
 4. KORČULE MA BAVIA – korčuľovanie na domácom ľade
 5. POLROČNÁ HODNOTIACA PORADA s pedagogickými zamestnancami

 

FEBRUÁR  2022

 1. PUZZLE MA BAVÍ – školské kolo v skladaní puzzle
 2. POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA – detský ples
 3. ELBÁČIK NA LYŽIACH – lyžiarsky výcvik 5 – 6r. deti ( Tatranská Lomnica )
 4. PLES – ples rodičov a priateľov ELBY
 5. ELBÁČIK NA KONCERTE – výchovný koncert pre deti v SMŠ ( IV.A, IV.B, III. CJT, II.MOY)
 6. PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu

 

 

MAREC 2022

 

 1. ELBÁČIK V KNIŽNICI – návšteva detskej knižnice SLNIEČKO – ( IV.A, IV.B,  CJT, II.MOY)
 2. MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí
 3. DEŇ sv. PATRIKA a PLALACINKOVÝ DEŇ - v cudzojazyčnej triede
 4. Z ROZPÁVKY DO ROZPRÁVKY – div. predstavenia detí po triedach
 5. „ZAKLINAŇE ŠMERTKY“- lúčenie sa so zimou a vítanie jari -  folklórne pásmo, turistická vychádzka k rieke Sekčov
 6. ELBÁČIK V  DJZ –  návšteva divadelného predstavenia ( IV.A, IV.B, III. CJT, II.MOY)
 7. DOBRÁ ŠKOLA – školská konferencia s celoslovenskou účasťou hostí

APRÍL 2022

 1. VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO  - predajná výstava  veľkonočnej a jarnej dekorácie zhotovenej deťmi  a učiteľkami
 2. PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plaveckej škole /4 – 5 r. deti/
 3. NARODENINY MAMIČKY  ZEMIČKY – Deň Zeme – environmentálne hry
 4. NA POTULKÁCH SO SLNIEČKOM – návšteva planetária v Prešove (5-6r. deti)
 5. HVIEZDY POD ŠAPITÓ – animačný program o vesmíre pre 2 – 4 r. deti
 6. MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ .... - stavanie mája – folklórne pásmo
 7. NAŠI OCHRANCOVIA – cesta nie je ihrisko - stretnutie s policajtmi SR 

 MÁJ 2022

 1. ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť
 2. POPOLUDNIE OTVORENÝCH DVERÍ – prezentácie tried za účasti novoprijatých detí na šk. rok 2022/23 a ich rodičov
 3. MINIOLYMPIÁDA RODIČOV A DETÍ SMŠ ELBA – viacgeneračná športová súťaž v atletických disciplínach / deti, rodičia, starí rodičia/
 4. OUTDOOR  PARK PREŠOV – pohybový animačný program v lanovom centre
 5. NAŠI OCHRANCOVIA – nezbedný plamienok - stretnutie s hasičmi SR 

JÚN 2022

 1. SO SLNIEČKOM DO SVETA – MDD, výlety, exkurzie
 2.  EKO PARK Holá Hora  – turistická vychádzka - priame pozorovanie zvierat
 3. CHALÚPKA ELBA – „ Tajomstvá Mamičky Zemičky “ projekt  v      súkromnej škole v prírode Pusté Pole
 4. PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu
 5. DOVIDENIA ŠKȎLKA ELBA – rozlúčka so škôlkou