Zamestnanci školy

Vedenie školy

                                                                

Ing. Emil B l i c h a       Stela Kačalová                Alica Petraníková            Bc. Katarína Káňová                                                     Danka Aronová 

zriaďovateľ školy         riaditeľka školy               ZRŠ - Prešov                   vedúca  EP MOY                                                             ekonómka

Nepedagogickí zamestnanci - PREŠOV

                                               

  Jana Myšíková              Anna Jaklovská              Katarína Palková           Mária Kozáková            Iveta Poľaková            Zuzana Štofaníková              

   vedúca ŠJ                    1. kuchárka                       kuchárka                       kuchárka                       kuchárka                       kuchárka                                      

                                                                                                                                           


Eva Červeňáková             Mária Kopčáková                Anna Vargečková             Svetlana Nováková             Jozef Hradil                              

hygienická asistentka      hygienická asistentka        hygienická asistentka      hygienická asistentka         servisný technik                       

Nepedagogickí zamestnanci - Sobrance

                                                                                                                                   

Adriána Kalvinová              Jozef Kalvin                                                                                                                           Ing. Branislav Blicha            

hygienická asistentka        servisný technik                                                                                                                    IT - špecialista  pre obidve školy