Zamestnanci školy

Vedenie školy

                                 

Ing. Emil B l i c h a       Stela Kačalová                Alica Petraníková              Bc. Katarína Káňová         Mgr. Mária Praščáková

zriaďovateľ školy         riaditeľka školy               ZRŠ - Prešov                      zástupkyňa EP MOY         ZRŠ - Sobrance 

Nepedagogickí zamestnanci - PREŠOV

                                                                

Bc. Monika Raclavská     Mária Kopčáková          Katarína Palková             Anna Jaklovská              Mária Kozáková             Iveta Poľaková

vedúca ŠJ                         kuchárka                       hlavná kuchárka              kuchárka                          kuchárka                        kuchárka

                                                               


Danka Aronová               Eva Červeňáková             Viera Drechslerová           Mgr. Peter Kopčák       Melánia Medeiová            Jana Timčáková

ekonómka                       hygienická asistentka      hygienická asistentka       servisný technik          hygienická asistentka      hygienická asistentka                           

Nepedagogickí zamestnanci - Sobrance

                

Adriána Kalvinová              Jozef Kalvin

hygienická asistentka        servisný technik