Kontakt

Meno škôlky: Súkromná materská skola - ELBA
Email škôlky: materska@elbaci.sk
Adresa škôlky: Smetanova 2, 080 05 Prešov
Telefón: riaditeľka školy +421 948 043 651

vedúca školskej jedálne +421 948 043 652
Elokované pracovisko Moyzesova: Moyzesova 45
080 01
Prešov
Telefón: +421 948 043 651
+421 51/778 25 52
Adresa školy Sobrance: Kpt. Nálepku 2
073 01
Sobrance
Telefón: +421 948 303 580
+421 948 043 651

Čísla účtov

Školné Prešov: SK18 1100 0000 0026 2679 7428
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa
Školné Sobrance: SK97 1100 0000 0026 2503 8657
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa
Stravné Prešov: SK27 1100 0000 0026 2679 7460
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa
Stravné Sobrance: SK30 1100 0000 0029 4602 7510
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa

Mapa