Kontakt

Meno škôlky: Súkromná materská skola - ELBA
Email škôlky: elbaci@elbaci.sk
Adresa škôlky: Smetanova 2, 080 05 Prešov
Telefón: +421 915 359 861
Elokované pracovisko Moyzesova: Moyzesova 45
080 01
Prešov
Telefón: +421 51 778 2552
+421 915 359 861
Adresa školy Sobrance: Kpt. Nálepku 2
073 01
Sobrance
Telefón: +421 948 303 580
+421 915 359 861

Čísla účtov

Školné Prešov: SK1811000000002626797428
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady
Školné Sobrance: SK9711000000002625038657
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady
Stravné Prešov: SK2711000000002626797460
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady
Stravné Sobrance: SK3011000000002946027510
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady

Mapa