II. Pohybovo-umelecká trieda s hudobno- dramatickým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                                                            

          Mgr. Slavomíra Drabiková, triedna učiteľka                                       Bc. Kamila Drábová, učiteľka                

 

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 ch rokov
  • Individuálny a  láskavý prístup učiteliek
  • Aktivizujúce metódy
  • Zážitkové učenie
  • Hudba a  tanec hrou

Kde bolo tam bolo... aj tak sa začína  deň v materskej  škole. V našom každodennom rozprávkovom svete sa hráme na hercov, výtvarníkov, staviteľov, umelcov, športovcov, tanečníkov, bádateľov, objaviteľov...

 

Deti k pohybovým a hlavne hudobno-pohybovým činnostiam motivujeme. Základným motivačným prostriedkom je kultivovaný hudobno-pohybový prejav učiteľa či kultivovaný pohybový prejav  kamarátov.

 

Deťom pomáhame rozširovať kompetencie aj v ostatných vzdelávacích oblastiach. Spoznávame svet okolo nás a všetko čo s ním súvisí. 

ŠŤASTNÉ DIEŤA

Najdôležitejšie pre nás je, aby každé dieťa bolo šťastné. Snažíme sa podporovať a rozvíjať individualitu a výnimočnosť každého dieťaťa.