III. Pohybovo-umelecká trieda s hudobno-dramatickým zameraním 

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                            

          Mgr. Mária Praščáková, triedna učiteľka                          Mgr. Kvetoslava Čermáková, ZRŠ       

                

  • učíme sa správne vyslovovať hlásky a používame ich pri prednášaní básničiek a riekaniek
  • rozvíjame hudobné schopnosti detí - rytmické, intonačné, vokálne, inštrumentálne a percepčné
  • učíme sa improvizovať a imitovať zvieratá a prácu dospelých
  • deti sa stávajú malými hviezdičkami, ktoré zažiaria na pódiu bez obáv, aj keď pri nich nieje mamka, alebo ocko ... a samozrejme HRÁME SA!