Sobrance

 

TERMÍNOVNÍK AKTIVÍT NA ŠK.ROK 2021 /2022

 

 

SEPTEMBER 2021

 1. RODIČOVSKÉ SEDENIA – prvé stretnutie s rodičmi
 2. ELBA DAY - LEKVÁROVÉ  HODY- udržiavanie regionálnych tradícií  - varenie a ochutnávanie  slivkového lekváru
 3. TÚLAVÉ NOŽIČKY – turistická  vychádzka  do vzdialenejšieho okolia
 4. ÚVODNÁ PORADA   s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy

OKTÓBER 2021

 1. DEŇ UČITEĽOV – EMANUEL oslava dňa učiteľov, oceňovanie zaslúžilých pedagógov a nepedagogických zamestnancov škôl ELBA
 2. ŠKOLA V PRÍRODE – „ Jesienkine farbičky “
 3. GAŠTANKO A JEHO KAMARÁTI – tvorivá dielňa pre rodičov a deti
 4. VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE  ŠKÔLKY ELBA –   školská slávnosť
 5. NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU 

NOVEMBER 2021

 1. SVETLONOSI – vyrábanie tekvicových svetlonosov, aranžovanie svetlonosov v záhrade
 2. PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu

DECEMBER 2021

 1. VIANOČNÉ SVETIELKA – podvečerné rozsvecovanie vianočné svetelnej výzdoby v exteriéri SMŠ, zažíhanie lampiónov  šťastia
 2. ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM – mikulášska  nádielka
 3. BIELA LUCIA – ľud. zvyky /folklórne
 4. LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné posedenia s rodičmi – vystúpenia detí
 5. KAPUSTNICA – predvianočné posedenie pre zamestnancov školy

JANUÁR 2022

 1. TAJOMSTVÁ UJA HORÁRA – – oboznámenie sa s náplňou práce lesníkov  a horára
 2. SPIEVAJ ELBÁČIK – školská spevácka súťaž
 3. KORČULE MA BAVIA – korčuľovanie na  ľade
 4. POLROČNÁ HODNOTIACA PORADA s pedagogickými zamestnancami

 

FEBRUÁR  2022

 1. PUZZLE MA BAVÍ – školské kolo v skladaní puzzle
 2. POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA – detský ples
 3. ELBÁČIK NA LYŽIACH – lyžiarsky výcvik 5 – 6r. deti ( Tatranská Lomnica )
 4. PLES – ples rodičov a priateľov ELBY
 5. PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu

 

 

MAREC 2022

 

 1. MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí
 2. Z ROZPÁVKY DO ROZPRÁVKY – div. predstavenia detí po triedach
 3. „ZAKLINAŇE ŠMERTKY“- lúčenie sa so zimou a vítanie jari -  folklórne pásmo 
 4. DOBRÁ ŠKOLA – školská konferencia s celoslovenskou účasťou hostí

APRÍL 2022

 1. VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO  - predajná výstava  veľkonočnej a jarnej dekorácie zhotovenej deťmi  a učiteľkami
 2. NARODENINY MAMIČKY  ZEMIČKY – Deň Zeme – environmentálne hry
 3. HVIEZDY POD ŠAPITÓ – animačný program o vesmíre pre 2 – 4 r. deti
 4. MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ .... - stavanie mája – folklórne pásmo
 5. NAŠI OCHRANCOVIA – cesta nie je ihrisko - stretnutie s policajtmi SR 

 MÁJ 2022

 1. ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť
 2. POPOLUDNIE OTVORENÝCH DVERÍ – prezentácie tried za účasti novoprijatých detí na šk. rok 2022/23 a ich rodičov
 3. MINIOLYMPIÁDA RODIČOV A DETÍ SMŠ ELBA – viacgeneračná športová súťaž v atletických disciplínach / deti, rodičia, starí rodičia/
 4. NAŠI OCHRANCOVIA – nezbedný plamienok - stretnutie s hasičmi SR 

JÚN 2022

 1. SO SLNIEČKOM DO SVETA – MDD, výlety, exkurzie
 2. ŠKOLA V PRÍRODE – „ Tajomstvá Mamičky Zemičky “ projekt  v škole v prírode 
 3. PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu
 4. DOVIDENIA ŠKȎLKA ELBA – rozlúčka so škôlkou