II. Pohybovo-umelecká trieda s technickým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                                                   

          Mgr. Anna Valenčinová, triedna učiteľka               Mgr. Valentín Mikita,  učiteľ                                                   

 

  • Výchovno – vzdelávací proces od 2ch  rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou

Cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu v triede s technickým zameraním je vytvoriť u dieťaťa pozitívny vzťah k technike, technickým zručnostiam a technickému mysleniu prostredníctvom hrových aktivít  pod odborným vedením učiteľov.

Snažíme sa deťom vštepiť základy technicko – logického myslenia, ktoré je predpokladom pre úspešný život. Osvojenie pracovných a technických zručnosti pomáha dieťaťu prispôsobiť sa okolitému svetu z hľadiska praktického manipulovania s predmetmi a na elementárnej úrovni pochopiť ich účelné fungovanie.

Deti majú možnosť pracovať v  malej „dielničke“ s naozajstným pracovným náradím ako je vŕtačka, kladivo, skrutkovače a iné, pri príprave rôznych predmetov. „Pílime, brúsime, lepíme, skladáme, vŕtame, natierame, striháme, meriame...získavame zručnosti, ktoré v neskoršom živote využijeme či už v profesijnom živote, alebo len tak doma.“  Okrem toho deti spoznávajú ako fungujú veci okolo nás.

No a v neposlednom rade samozrejme spievame, tancujeme, maľujeme a to všetko formou hry.