II. Pohybovo-umelecká trieda s hudobno-dramatickým zameraním 

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                                                                             

          Mgr. Juliana Horvatová, triedna učiteľka                                     Mgr. Lucia Fecková                                                                      

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou
  • Tanec ako edukačná forma

 

Venujeme sa aktivitám zo všetkých vzdelávacích oblastí,  našou špecifikáciou je tanečné zameranie. Pohyb je u detí nesmierne dôležitý a preto sa ho snažíme zapájať do aktivít počas celého dňa. Pohyb je u detí  prirodzenou vlastnosťou. Začnú sa hýbať skôr, ako sa naučia rozprávať. Je to pre nich prirodzená aktivita. Dôležité je viesť deti k tancu a to najmä zábavnou a hravou formou. Pri tanci si rozvíjajú pohybové schopnosti, muzikálne vnímanie hudby a držanie tela.

 

Tanec prináša deťom:

 

- zlepšenie ohybnosti tela

- podporu jemnej a hrubej motoriky

- zvýšenie kondície

- primerané zaťaženie srdca

- uvoľnenie mysle

- rozvíjanie hudobného sluchu a rytmu

- a hlavne RADOSŤ

Do aktivít zahŕňame  hry s hudbou, spevom, tancom, rytmickým cvičením, cvičením na hudbu, ale aj mnoho iných. Deti sa oboznámia s množstvom tanečných žánrov, osvoja si pohyb v priestore, zapamätávajú si jednoduché tanečné choreografie, ktoré prezentujú na rôznych školských a mimoškolských akciách.

Deti v predškolskom veku už zvládnu svoje pohyby koordinovať a vyjadriť ich jednoduchým pohybovým obsahom piesne.