ŽIADOSŤ do materskej školy 

   

 

 

 

    Materská škola  - SMETANOVA 2, Prešov

    Elokované pracovisko - MOYZESOVA  45, Prešov

    Materská škola - Kpt. Nálepku 2,  SOBRANCE